Guoliang Wu

PHD, Senior Engineer

Heilongjiang Electric Power Research Institute